Jason marz

By Ms. Nannapat
Description

ออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เน้นเอกลักษณ์ของศิลปินมาออกแบบ

Jason marz
Jason marz
Jason marz

เน้นการนำเอกลักษณ์ของศิลปินมาออกแบบ การใช้โทนสีแนวเดียวกัน แสดงเอกลักษณ์ให้เป็นตัวตนของศิลปิน รองรับทั้งคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท๊บเล็ต