Redesign Bear Beand website

By Ms. Nannapat
Description

Redesign ให้กับเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงให้มีองค์ประกอบใหม่และเข้ากันกับสินค้า

Redesign Bear Beand website
Redesign Bear Beand website

เน้นการนำเอกลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์มาออกแบบ การใช้โทนสีแนวเดียวกับผลิตภัณฑ์ รองรับทั้งคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท๊บเล็ต