Nakhon Si Thammarat

By Mr. Chawankorn
Description

ผลงานชิ้นนี้ ได้รับโจทย์ให้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จังหวัดใหม่ โดยให้มี 1.ระบบสมัครสมาชิก 2.ระบบอัพโหลด

Nakhon Si Thammarat
Nakhon Si Thammarat
Nakhon Si Thammarat

ผลที่ได้รับจากงานนี้คือ ได้ศึกษาการทำงานของโปรแกรม และภาษาต่างๆ ทั้ง html php css javascript รวมทั้งได้ฝึกการออกแบบร่วมกับการพัฒนาระบบเองด้วย