Chonburi

By Ms. Kodwarunsayar
Description

โจทย์ที่ได้รับมา ปี พ.ศ.2556 : ให้จัดทำเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามจังหวัดที่นักศึกษาเลือก (ไม่ซ้ำกัน)

Chonburi
Chonburi
Chonburi

แนวคิดในการทำงาน : ผลงานการจัดทำเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยมีการออกแบบให้มีความเรียบง่าย สวยงาม รวมถึงใช้งานง่าย และมีการพัฒนาโดยการใช้ภาษา HTML5 PHP CSS และ Jquery