Prachuap Khiri Khan

By Mr. Koravit
Description

ออกแบบและสร้างเว็บไซต์แนะนำจังหวัดตนเอง

Prachuap Khiri Khan
Prachuap Khiri Khan

สร้างเว็บไซต์แนะนำจังหวัดตามที่ได้เลือกไว้ โดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก ให้ผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวได้เข้ามาค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้ง่าย และถูกต้อง โดยมีฟังก์ชันบังคับในการทำ คือ ฟังก์ชันเข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก อัพรูป และสิ่งอื่นๆ ที่เหมาะสมกับเว็บไซต์