Bookies

By Ms. Suphattra
Description

เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการค้นหาหนังสือและอ่านหนังสือ มีฟังก์ชันในการคาดเดาประเภทหนังสือจากสิ่งต่างๆที่ตนเองชอบหรือสิ่งที่สนใจมานำเสนอเป็นประเภทแนวหนังสือให้แนะนำ มีการจัดลำดับหนังสือยอดฮิตและหนังสือมาใหม่ แนวคิดของผลงานนี้ก็คือสนับสนุนให้คนอ่านหนังสือ โดยการ Query หนังสือที่สนใจ สามารถอ่านและแชร์ผ่าน Social Media [Facebook] ได้ เสมือนเป็นการบอกต่อว่าเราอ่านหนังสือเล่มนั้นๆไปแล้ว อาจจะทำให้ผู้อื่นที่เห็นเกิดความสนใจในหนังสือและเกิดนิสัยรักการอ่าน

Bookies
Bookies
Bookies

เทคนิคที่ใช้ในงานนี้ก็คือการเก็บค่าประเภทของ Page/Interest ทั้งหมดของผู้ใช้ Facebook รายนั้นๆ เพื่อที่จะมาคำนวนว่าค่าประเภทใดที่มากที่สุด ซึ่งจะนำมาผูกกับแนวหนังสือให้ตรงตามความสนใจของผู้ใช้คนนั้น เพื่อทำให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น