CalGrade application design

By Ms. Nannapat
Description

ออกแบบแอพพลิเคชันคำนวนเกรด ของนักศึกษามหาวิทยลัยศิลปากร สนับสนุนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ( iOS ) และแอนดรอยด์ (Android)

CalGrade application design
CalGrade application design
CalGrade application design

ออกแบบ UI ของหน้าแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งผลการศึกษา โดยเน้นฟังก์ชันการคิดคำนวนเกรด รวมถึงการแจ้งเตือนผลการเรียน ตารางเรียน และกำหนดการสอบต่างๆ