Grade Control application design

By Mr. Koravit
Description

ออกแบบ UI ของหน้าแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งผลการศึกษา

Grade Control application design
Grade Control application design

ออกแบบ UI ให้มีความเข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และมีความน่าสนใจ โดยมีหน้าแจ้งผลการศึกษา หน้ารวมผลการศึกษาที่ผ่านมา หน้าตารางเรียน และหน้าคำนวณเกรด เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น